image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 1 585
  • Tất cả: 94846
Nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết công việc

Để nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo tiến độ công việc và thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, tại Công văn số 832/VPUB-TC ngày 23/9, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòng, phó phòng và công chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương tham mưu giải quyết công việc.

Theo đó, về xử lý văn bản đến, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định tại Công văn số 5958/UBND-TH ngày 5/8/2022 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, tiến độ tham mưu giải quyết công việc. Trường hợp khi nhận được hồ sơ, văn bản không đảm bảo theo yêu cầu, không nêu rõ chính kiến trong vòng 02 ngày trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trả hồ sơ cho đơn vị. Giao Trưởng phòng Tổ chức Hành chính chỉ đạo bộ phận văn thư tổng hợp các văn bản phát hành trả hồ sơ từ các chuyên viên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng.

Đề nghị chuyên viên tham mưu tuyệt đối không hoàn tất, kết thúc các văn bản khi chưa xử lý xong. Giao bộ phận văn thư kiểm soát chặt chẽ, thứ 6 hàng tuần báo cáo kết quả gửi Phó Chánh Văn phòng phụ trách; kết quả được tổng hợp trong xếp loại thi đua hàng năm của từng cá nhân.

Về xử lý văn bản đi, loại văn bản giao việc, xem văn bản có ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh hoặc lãnh đạo Văn phòng chuyển thì chuyên viên tham mưu nghiên cứu, đề xuất để giảm thủ tục hành chính và đúng quy định. Văn bản trình phải đúng lĩnh vực lãnh đạo được phân công phụ trách. Giao phòng Hành chính – Tổ chức tham mưu thành lập Tổ kiểm tra văn bản của Văn phòng, đảm bảo 01 tháng kiểm tra hồ sơ của 01 phòng để chấn chỉnh kịp thời. 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc việc lập Phiếu trình Lãnh đạo UBND tỉnh. Văn phòng yêu cầu trên phiếu trình: Ngắn gọn, dễ hiểu, nêu nội dung chính, chính kiến khi tham mưu. Về thể thức đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. 

Để chủ động đôn đốc các đơn vị gửi tài liệu và chuẩn bị giấy mời theo chương trình công tác, khi chuẩn bị các nội dung họp đột xuất: Trước 3 ngày, có tài liệu trình kèm theo giấy mời khi trình lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh; dự thảo ý kiến thẩm định của Văn phòng gửi Lãnh đạo Văn phòng phụ trách. Đối với Họp UBND tỉnh thường kỳ phải ban hành giấy mời trước 7 ngày, nếu nội dung nào không có tài liệu thì trong phiếu trình đề nghị đưa ra khỏi cuộc họp. Đối với Họp Ban cán sự Đảng thì phảo có tài liệu kèm theo khi ký giấy mời. 

Các cuộc họp Trực tuyến, các cuộc họp, làm việc khác: Chuyên viên theo dõi lĩnh vực, chuẩn bị bài phát biểu, gửi Lãnh đạo Phòng Văn phòng phụ trách, sau đó hoàn thiện gửi Lãnh đạo UBND tỉnh qua Thư ký và giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh. 

Về chế độ báo cáo tuần, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chuyên viên trung thực trong việc báo cáo, nghiêm cấm báo cáo sai sự thật. Nếu Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phát hiện được thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bộ phận Văn thư hàng tuần báo cáo số Chuyên viên – lấy số trước; rà soát theo dõi Văn bản của Lãnh đạo UBND tỉnh ký mà sau 2 ngày mới phát hành; thống kê số chuyên viên – cùng số văn bản đi. Phát hành văn bản đi kịp thời, Scan gửi văn bản đúng thời gian quy định, đảm bảo phục vụ tốt việc xem nội dung các văn bản đi cần khai thác, hướng dẫn cho các chuyên viên Văn thư khai thác Văn bản đến phù hợp. 

Đối với văn bản Mật, yêu cầu chuyển trong ngày làm việc, trường hợp chưa đúng thì chuyển trả ngay cho bộ phận Văn thư. Yêu cầu tất cả các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng cũng như Trưởng phòng cố gắng xử lý văn bản đến và đi trong ngày. Văn bản giao chưa đúng yêu cầu trả trên hệ thống ngay (không quá 1 ngày) và tham mưu chuyển trả đến phòng, ban đơn vị theo lĩnh vực phân công.

Kim Oanh (Tổng hợp)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn