image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 1 428
  • Tất cả: 94868
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2022-2025

Ngày 05/9, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 738/KH-VPUB về việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2022-2025” .

Kế hoạch ban hành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác…

 Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Đến năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổ chức sơ kết và tổ chức tổng kết Phong trào vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2025 (Quốc khánh 02/9/2025).

Theo Kế hoạch, các tập thể thực hiện “Thi đua xây dựng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với những nội dung như: Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện “kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp, về công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan và địa phương tổ chức phát động; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở; phòng làm việc cá nhân luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Khi tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, Văn phòng UBND tỉnh sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Để thực hiện tốt phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2022-2025”, Văn phòng UBND tỉnh giao Phòng Hành chính – Tổ chức chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Văn phòng UBND tỉnh giao Trưởng các phòng, ban, đơn vị theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng thi đua thực hiện văn hóa công sở” tại đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định.  Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ quan văn minh, xanh, sạch, đẹp.

T.H (tổng hợp)

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn