image banner
THƯ VIỆN ẢNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 1 761
  • Tất cả: 154910
Phòng Tổng hợp

I. Nhân sự.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Chu Tú Toàn

Trưởng phòng

 

02383562907

toanct@ubnd.nghean.gov.vn

2

Trần Đình Dũng

Phó phòng

dungtt@ubnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Doãn Hùng

Phó phòng

hungnd@ubnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chuyên viên

ngantt@ubnd.nghean.gov.vn

5

Trần Thanh Huyền

Chuyên viên

huyentt@ubnd.nghean.gov.vn

6

Đinh Xuân Tuấn

Chuyên viên

tuandx@ubnd.nghean.gov.vn

II. Nhiệm vụ

1. Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực:

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo cho UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Lãnh đạo các cơ quan Trung ương tổng hợp báo cáo phục vụ cuộc họp của HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh về phần kinh tế xã hội; xây dựng, theo dõi và đôn đốc chương trình công tác năm, hàng tháng, đôn đốc chuẩn bị tài liệu phục vụ các phiên họp UBND tỉnh; chuẩn bị nội dung làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các địa phương về kinh tế - xã hội;

b) Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh với các cơ quan, tổ chức liên quan; văn bản chỉ đạo, giao việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông Văn phòng Chính phủ;

c) Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và các lĩnh vực khác thuộc ngành nội vụ;

d) Công tác thống kê;

e) Công tác quản lý báo chí, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin;

f) Công tác tư pháp;

g) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng;

h) Công tác thanh niên và giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong;

i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

2. Theo dõi các sở, đơn vị, huyện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (phần kinh tế - xã hội), Sở Nội vụ, Sở Tư Phá, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Nhà Xuất bản tỉnh và 21 huyện, thành phố, thị xã.

3. Phối hợp với các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Báo Nghệ An, Cục Thống kê, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.



CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn