image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Công tác cải cách hành chính đã được Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt trong năm 2023

Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, công tác điều hành của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này...

Hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện về công tác cải cách hành chính (CCHC) được ban hành đầy đủ. Các chương trình, kế hoạch được xây dựng kịp thời, có chất lượng, bao quát hết các nhiệm vụ về CCHC, chất lượng tham mưu ban hành văn bản được nâng lên rõ rệt. 

Thực hiện chủ đề CCHC năm 2023 là “Thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả”, công tác tổ chức bộ máy, phân công, phân nhiệm được thực hiện rõ ràng, phù hợp với năng lực, trình độ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giúp cho việc chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Văn phòng luôn thông suốt; hạn chế việc chồng chéo, trùng lặp xảy ra trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các phòng, ban, đơn vi. 

Cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số phục vụ công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ trong hiện nhiệm vụ chuyên môn tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, kỷ cương và hiệu quả. Trong năm, có 12 sáng kiến cấp cơ sở từ các Bộ phận, phòng, ban trực thuộc được Văn phòng UBND công nhận, hiện Văn phòng đang trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận 02 sáng kiến cấp tỉnh về công tác CCHC, đó là: Thực hiện Ngày không giấy tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực thi một số nhiệm vụ của UBND các địa phương cấp huyện trong việc ban hành các quyết định, văn bản hành chính các lĩnh vực thường xuyên xảy ra khiếu kiện, sai phạm.

Đặc biệt, là đơn vị được Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm về công tác CCHC cũng như với vai trò tham mưu, tổng hợp trực tiếp cho lãnh đạo UBND tỉnh, mọi công việc liên quan đến công tác CCHC được Văn phòng UBND tỉnh triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả, nổi bật là công tác cải cách TTHC. Văn phòng UBND tỉnh đã kiểm soát chất lượng hồ sơ, trình ban hành 40 Quyết định công bố danh mục TTHC với 780 lượt TTHC (605 TTHC lượt cấp tỉnh, 114 TTHC lượt cấp huyện, 61 lượt TTHC cấp xã); tiếp nhận 50 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Các phản ánh, kiến nghị được các cán bộ, công chức Phòng Kiểm soát TTHC nghiên cứu, giải đáp ngay hoặc trao đổi với cơ quan, đơn vị bị phản ánh, kiến nghị để kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Đối với những phản ánh, kiến nghị có nội dung phức tạp hoặc chưa phản ánh, kiến nghị rõ vấn đề thì cá nhân, tổ chức được hướng dẫn làm văn bản gửi kèm các tài liệu tới Văn phòng UBND tỉnh để nghiên cứu, xử lý hoặc chuyển xử lý theo quy định.

Các dự thảo có quy định về TTHC gửi đến lấy ý kiến được Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng; xem xét, nhận diện và đề nghị chỉ ban hành TTHC trong trường hợp cần thiết. Các TTHC chưa rõ ràng hoặc có thể thay bằng một biện pháp khác trong quản lý nhà nước thì đề nghị làm rõ hoặc không ban hành TTHC đó. Một số TTHC con trong TTHC được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng được Văn phòng UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo đưa ra khỏi dự thảo. Trong quá trình kiểm soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC, Văn phòng UBND tỉnh đã thẩm định, kiểm soát hồ sơ trình của các cơ quan, bãi bỏ, cắt các bước không cần thiết.

Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các Sở, ban, ngành tại Trung tâm hành chính công tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ qua Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh đảm bảo minh bạch, rõ ràng, đúng hẹn, bước đầu được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Trong xây dựng chính quyền số, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo Cổng TTĐT tỉnh đã tổ chức các mục thông tin theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Cổng TTĐT tỉnh đã bám sát định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Biên tập về các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sự kiện, chủ trương, chính sách lớn của tỉnh. Các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương... được Cổng TTĐT chuyển tải tới người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, đảm bảo tính thời sự.

Việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Nghệ An với Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục. Đồng thời, Cổng TTĐT tỉnh cũng đã nâng cấp giao diện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh nhằm tăng trải nghiệm người dùng đối với các dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng và đã đưa vào hoạt động chính thức giao diện mới. Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu các chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định.

Tuy nhiên, do đặc thù của Văn phòng, khối lượng công việc nhiều mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng, song vẫn có một số văn bản tham mưu còn chậm so với quy định...

Năm 2021, kết quả Chỉ số và xếp hạng CCHC ở Khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đứng ở vị trí thứ 5 sau Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Nội vụ với 84,94 điểm. Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 sau Sở Tài Chính với số điểm 91,5.

Phan Quỳnh (tổng hợp)

(Theo Báo cáo số 1297/BC-VPUBngày 7/11/2023 của Văn phòng UBND tinh về báo cáo chuyên đề Công tác Cải cách hành chính năm 2023)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn