image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Công tác điều tra án hình sự kịp thời, nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ

Sau 05 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021, giai đoạn 2018 -2023, công tác điều tra bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, phân công, phân cấp rành mạch, chuyên sâu, tránh chồng chéo và được kiểm soát chặt chẽ, tiến hành điều tra kịp thời, nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ.

Sau khi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 (Luật TCCQĐTHS) được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, đồng thời ban hành các văn bản để chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành chức năng ban hành các văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả Luật và nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra hình sự trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác tập huấn tuyên truyền, phổ biến về Luật TCCQĐTHS và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chủ động rà soát các nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác về các nội dung quy định liên quan đến tổ chức điều tra hình sự không còn phù hợp, trái với quy định của Luật TCCQĐTHS để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản mới để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất. Nghiên cứu, góp ý có chất lượng vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật TCCQĐTHS do Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành khác yêu cầu.

Cơ quan điều tra hai cấp và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trên địa bàn tỉnh đã chấp hành đầy đủ các quy định của Luật, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, phân công, phân cấp rành mạch, chuyên sâu, tránh chồng chéo và được kiểm soát chặt chẽ, tiến hành điều tra kịp thời, nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ. Giai đoạn 2018 -2023, Cơ quan điều tra hai cấp, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã thụ lý điều tra 15.495 vụ án, 27.251 bị can, đã kết thúc điều tra 15.041 vụ án, 26.465 bị can, không để xảy ra oan sai.

Tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra hai cấp, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cơ bản được bố trí theo đúng quy định của Luật và các quy định của Bộ Công an.

Cơ quan điều tra hai cấp đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo tội phạm. Trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2023, cơ quan điều tra hai cấp đã tiếp nhận, phân loại, xử lý và kiến nghị khởi tố 11.534 tin tố giác, tin báo về tội phạm; trong đó đã giải quyết 11.216 tin. Tổng số tin đã khởi tố điều tra là 7.135 tin, số tin ra quyết định không khởi tố là 3.469 tin, số tin tạm đình chỉ giải quyết 612 tin; số tin đang tiếp tục xác minh là 327 tin (đạt tỷ lệ giải quyết 97,17%).

Cơ quan điều tra hai cấp đã tiếp nhận 100% các vụ án do Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân chuyển đến để điều tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền pháp luật quy định. Kết thúc quá trình điều tra, xác minh, 100% các vụ đều có thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho cơ quan đã chuyển giao hồ sơ...

UBND tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan điều tra 02 cấp Công an tỉnh Nghệ An, các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra tố tụng và các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn điều tra được quy định tại Luật TCCQĐTHS, qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với thời gian trước, cơ bản đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai. Tỷ lệ án kết thúc điều tra đạt cao (trong kỳ đã thụ lý điều tra tổng số 15.495 vụ án, 27.251 bị can, đã kết thúc điều tra 15.041 vụ án, 26.465 bị can, tỷ lệ trung bình đạt 97,07%).

Trong quá trình thực hiện hoạt động điều tra hình sự, cơ quan điều tra hai cấp luôn chú trọng đánh giá, tìm ra nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để từ đó kịp thời có văn bản kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm; thông báo, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân biết và nâng cao ý thức cảnh giác...

Để nâng cao hiệu quả áp dụng, triển khai thi hành Luật TCCQĐTHS, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công an xem xét, tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành điều tra tại các Trường Công an nhân dân; tăng thêm chỉ tiêu mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra cho Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Bộ Công an tiếp tục trang cấp, lắp đặt trang thiết bị cho công an các địa phương để thực hiện công tác ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can...

PT (tổng hợp)

Nguồn: Báo cáo số 753/BC-UBND Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021, giai đoạn 2018 -2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn