image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tập huấn thực hiện báo cáo điện tử cho cán bộ cấp xã

Chiều 10/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến thực hiện báo cáo điện tử theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì hội nghị. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp đến cấp xã với sự tham gia của gần 500 điểm cầu.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Công văn số 1341/VPCP-KSTT ngày 03/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai rà soát chế độ báo cáo định kỳ để công bố. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; hướng dẫn và hỗ trợ UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Tuy nhiên, qua triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, một số đơn vị chưa quan tâm việc sử dụng Hệ thống dẫn đến việc báo cáo chưa đảm bảo, chưa kịp thời như huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Tân Kỳ...; nhiều đơn vị chưa sử dụng chữ ký số trong thực hiện báo cáo. Việc cập nhật thông tin, số liệu về tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh chưa nghiêm túc; số liệu về tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính trên Hệ thống mới chỉ đạt tỷ lệ nhỏ (36%) so với số hồ sơ thực tế tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Anh-tin-bai

Đ/c Đào Quang Thiền – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công nhấn mạnh, việc thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhờ biểu đồ trực quan, tính năng phân tích, dự báo số liệu chuyên sâu. Đồng thời, thông qua đó cho phép theo dõi, giám sát các mục tiêu về kinh tế - xã hội mà Quốc hội giao Chính phủ; các chỉ tiêu Chính phủ giao bộ, ngành, địa phương.

Trong 6 báo cáo định kỳ để báo cáo Chính phủ có 2 báo cáo tổ chức thực hiện từ cấp xã, cấp huyện tổng hợp để báo cáo cấp tỉnh gồm: Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Báo cáo về tổ chức các cuộc họp. Vì vậy, yêu cầu các địa phương cần thực hiện các báo cáo đúng thời gian quy định. 

Đồng chí Đào Quang Thiền đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung.

Tại hội nghị, cán bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn cụ thể về tần suất thực hiện các loại báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo; đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, quy trình và thời hạn gửi báo cáo; các biểu mẫu báo cáo. Đồng thời, cán bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã hướng dẫn phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Cán bộ thực hiện báo cáo Chính phủ cũng đã nêu một số khó khăn trong cập nhật các báo cáo Chính phủ như: Số lượng các trường trong báo cáo Chính phủ nhiều, đề nghị nên rút lại các trường báo cáo đối với cấp xã để không bị nhầm lẫn trong việc cập nhật; Tài khoản của cán bộ cập nhật thường xuyên bị lỗi… Trước các kiến nghị của cơ sở, cán bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết sẽ tiếp thu để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Các báo cáo định kỳ để báo cáo Chính phủ gồm:

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết Thủ tục hành chính và thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Báo cáo việc tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

- Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các quy định liên quan;

- Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, triển khai hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan,địa phương theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

- Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày14-5-2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

PT

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn