image banner
THƯ VIỆN ẢNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 1 747
  • Tất cả: 154896
Trung tâm Tin học - Công báo

I. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Giám đốc phụ trách

02383844904

huongntt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Trương Thị Thu Thủy

Chuyên viên

thuyttt@ubnd.nghean.gov.vn


II. Nhiệm vụ

1. Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực:

a) Quản lý và quy trì hoạt động mạng tin học của Văn phòng UBND tỉnh.

b) Quản lý thiết bị vận hành hệ thống họp giao ban trực tuyến giữa địa phương và Trung ương.

c) Quản lý tổ chức và hoạt động trang Công báo của tỉnh (có địa chỉ http://congbao.nghean.gov.vn); Các hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý và điều hành của Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh.

d) Tổ chức xuất bản và phát hành Công báo tỉnh. Quản lý hoạt động Công báo điện tử cấp tỉnh và cập nhật cơ sở dữ liệu của Công báo tỉnh lên Công báo điện tử của Chính phủ. Bảo đảm việc tiếp nhận và tổ chức đăng văn bản trên Công báo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

đ) Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và trao đổi dữ liệu. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để sắp xếp lịch và phối hợp tổ chức các cuộc họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

e) Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống mạng máy tính và hệ thống phần mềm, kinh phí xuất bản, phát hành Công báo hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

2. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh đối với lĩnh vực liên quan.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn