image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 1 591
  • Tất cả: 94852
Khối Tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 8/11, Khối Tổng hợp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên,  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Khối trưởng; Trịnh Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Khối phó chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo các ngành trong Khối.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Khối Tổng hợp 06 đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ. Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đảm nhiệm nhiệm vụ Khối Trưởng và Sở Tài chính đảm nhiệm nhiệm vụ Khối phó Khối Tổng hợp.

Khối Tổng hợp có vai trò, vị trí quan trọng trong việc tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc triển khai các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh Nghệ An, các bộ, ngành Trung ương, khối Thi đua Tổng hợp đã nỗ lực phấn đấu thi đua với một quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra. Tập thể lãnh đạo các đơn vị đã đồng lòng, chung sức đoàn kết nỗ lực cùng cán bộ, công chức, người lao động triển khai tích cực, có khoa học các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất, tham mưu kịp thời, đúng quy định, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh.

Các ngành trong khối đã bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kịp thời tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Đặc biệt, các ngành trong khối luôn chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo kịp thời. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành, tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% các đơn vị thuộc khối đã ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Các ngành đã chủ động ban hành và triển khai nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, như: Phong trào thi đua thực hiện tốt công tác chuyên môn; phong trào Nghệ An làm theo lời Bác dặn; phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025; phong trào chung tay ủng hộ người nghèo; phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua Phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19...

Công tác cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở, công tác dân vận, cải cách hành, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… được các đơn vị tập trung thực hiện. Các đơn vị trong khối đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; đặc biệt là phong trào ủng hộ nhân dân huyện Kỳ Sơn trong đợt lũ ống, lũ quét vào đầu tháng 10 vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong Khối Tổng hợp đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị trong năm 2023, các ngành trong khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất, trong năm 2023 các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tới để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực cả về t­ư tư­ởng và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách pháp luật mới ban hành. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xác định các chỉ tiêu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, khó có khả năng hoàn thành kế hoạch để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tập trung mọi nỗ lực, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo lĩnh vực, đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Thực hiện tốt các biện pháp kiểm tra đôn đốc phong trào thi đua các đơn vị; đồng thời chú trọng phát hiện các nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng; quan tâm khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có trình độ đáp ứng yêu cầu công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Duy trì, đẩy mạnh hoạt động các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các đơn vị nhằm nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần động viên khích lệ để các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, văn minh, lịch sự; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm văn hóa công sở, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Anh-tin-bai

Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2023

 Hội nghị đã tiến hành bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2023. Theo đó, năm 2023, Sở Tài chính đảm nhận nhiệm vụ Khối trưởng; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm nhận nhiệm vụ Khối phó.

Tại hội nghị, các ngành trong Khối đã xếp loại thi đua năm 2022. Cụ thể: Văn phòng UBND tỉnh được xếp loại “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”; 05 đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Ngoại vụ được xếp loại “Hoàn thành Tốt nhiệm vụ”; 06/06 đơn vị (100%) thống nhất đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng UBND tỉnh.

Dũng - Thúy

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn