image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 1 724
  • Tất cả: 154873
Làm rõ nguyên nhân, có phương án tháo gỡ, giải quyết đối với các hồ sơ TTHC tồn đọng của Nhà đầu tư

Theo báo cáo số 1213/BC-UBND của Văn phòng UBND tỉnh, tính từ ngày 15/9 đến ngày 14/10, các Sở, ngành chức năng đã tiếp nhận 303 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường...

Trong số 303 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận mới có 165 hồ sơ đã có kết quả; 138 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, ngoài ra có 22 hồ sơ tồn đọng từ các kỳ trước chuyển sang. Liên quan đến hồ sơ tồn đọng, có 17 hồ sơ thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư; 05 hồ sơ thuộc trách nhiệm của các huyện, thành, thị.

Theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh, việc hướng dẫn hồ sơ của các Sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) bảo đảm đúng quy định về thủ tục và yêu cầu cơ bản về nội dung, thực hiện đúng nguyên tắc mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn 01 lần. Việc theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với các Sở chủ trì được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Do vậy, đã tăng cường trách nhiệm của các Sở chủ trì trong việc chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính; có phương pháp giao tiếp, ứng xử đúng mực, xác định rõ vai trò đồng hành cùng Nhà đầu tư trong giải quyết TTHC, không có tình trạng gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với Nhà đầu tư.

Các Sở, ngành chủ trì đã nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm trong việc chịu trách nhiệm chính hoặc phối hợp xử lý hồ sơ đầu tư theo quy định của pháp luật; chủ động tham mưu UBND tỉnh, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan về áp dụng pháp luật vào giải quyết thủ tục đầu tư.

Một số Sở, ngành có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ cao, như: Công an tỉnh ở lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đạt tỷ lệ 98,16%; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đạt tỷ lệ 37,14%; Sở Tài nguyên và Môi trường đạt tỷ lệ 36,36%,…
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế sự phối hợp giữa một số đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC liên thông cho các Nhà đầu tư còn chưa nghiêm túc; các cơ quan, đơn vị liên quan chưa làm đúng trách nhiệm phối hợp, chậm trả lời hoặc kéo dài thời gian trả lời đối với các nội dung liên quan dẫn đến thiếu cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cho Nhà đầu tư.

Có nhiều bộ hồ sơ tồn đọng do trách nhiệm của Nhà đầu tư. Cụ thể, trong quá trình thẩm định các Sở, ngành yêu cầu bổ sung điều chỉnh hoàn thiện nhưng Nhà đầu tư chưa bổ sung theo yêu cầu dẫn đến thời hạn giải quyết bị kéo dài như: Điều chỉnh Dự án Bệnh viện Đa khoa tư nhân Minh An tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu; Đầu tư Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Quỳnh Bảng... Mặt khác, có nhiều hồ sơ nhà đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

Nhiều Sở, ngành chưa thực hiện nghiêm việc thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ theo Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, đến ngày 02/10/2023, chỉ có 04 Sở thực hiện việc rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ, gồm: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo.

Trước tình hình đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chưa có văn bản trả lời đối với 05 hồ sơ TTHC quá hạn thuộc các lĩnh vực: Chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ nguyên nhân, có phương án tháo gỡ, giải quyết và có văn bản trả lời trước ngày 14/11/2023 để giải quyết TTHC cho các Nhà đầu tư theo đúng quy định.

Đối với 17 hồ sơ tồn đọng do các Nhà đầu tư chưa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện rà soát, kiểm tra lại yêu cầu bổ sung hồ sơ để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thiện theo yêu cầu.

PQ (tổng hợp)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn